Otvorenie Tréningového bývania a miestnosti Snoezelen

V rámci skvalitnenia poskytovania sociálnych služieb pre PSS, ktorí potrebujú vzhľadom na ich zdravotný stav vysokú mieru podpory sme zriadili v ubytovacej časti " Snoezelen miestnosť". Tu budú mať PSS možnosť vnímať a zažívať úplne nové originálne podnety zamerané na stimuláciu zraku, sluchu, dotyku, zmeny polohy a pod. Snoezelen miestnosť sme slávnostne otvorili v prítomnosti zástupcov PSK, obce a správcu farnosti. Správca farnosti nám zároveň posvätil naše nové služobné auto a zaželal nám milión kilometrov bez nehody. Týmto ďakujeme zástupcom PSK a všetkým zúčastneným za účasť a podporu pri plnení pracovných povinností smerujúcich k skvalitneniu života prijímateľov sociálnych služieb DSS v Jabloni.

1.jpg5.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
0.png7.png8.png5.png8.png7.png