Púť v Bazilike Navštívenia Panny Márie v Levoči

S radosťou sme prijali pozvanie na púť zdravotne postihnutých v Bazilike Navštívenia Panny Márie
na Mariánskej hore v Levoči. Načerpali sme veľa duchovných síl do nášho ďalšieho života.
2.jpg4.jpg3.jpg1.jpg
🙏
1.png0.png0.png2.png6.png3.png