Domov sociálnych služieb v Jabloni sa nachádza v Prešovskom kraji v okrese Humenné, v katastrálnej lokalite obce Jabloň.

História zariadenia sa začala písať dňa 22. novembra 1960, kedy sa zahájila prevádzka Domova dôchodcov v miestnom kaštieli, ktorý bol postavený v polovici 19. storočia a zrekonštruovaný v rokoch 1958-1960. V tom čase patril kaštieľ pod správu Okresného národného výboru v Humennom.

V súčasnosti sa v Domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, osobám, ktoré sú nevidiace, alebo prakticky nevidiace. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou celoročnou.

1.png0.png5.png8.png8.png1.png