2 % z dane-formulár

Aj malý skutok môže byť veľkým činom...

Prostredníctvom našej neziskovej organizácie Občianske združenie ŽIME NAPLNO  Vás  žiadame o 2 % z dane. Združenie pomáha skvalitňovať život občanov s mentálnym, kombinovaným a iným zdravotným postihnutím, ktorým je poskytovaná sociálna služba v DSS v Jabloni, ako aj  iným občanom pri spoločných činnostiach.

Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane (vystaví vám zamestnávateľ) je potrebné doručiť na daňový úrad do 30.4.2024.

V prípade, že fyzická osoba podáva daňové priznanie sama a rovnako aj podnikatelia uvedú v daňovom priznaní údaje - obchodné meno Občianske združenie ŽIME NAPLNO, IČO 54631645

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je zverejnené na tejto stránke.

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

1.png0.png5.png8.png7.png5.png