Stravovanie

V Domove sociálnych služieb v Jabloni, stravovacia prevádzka pripravuje pre prijímateľov sociálnej služby stravu racionálnu, mixovanú a diabetickú. Na každý druh podávanej stravy je zostavený jedálny lístok.

Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená riaditeľom DSS v Jabloni a jej členmi sú aj zástupcovia prijímateľov sociálnej služby.

Jedálny lístok je vyvesený na viditeľnom mieste v jedálňach. Imobilným prijímateľom je strava podávaná na izbách.

Strava prijímateľov sociálnej služby pozostáva z:

  • Raňajky
  • Desiata
  • Obed
  • Olovrant
  • Večera
  • 2. večera (diabetici)

1.jpg2.jpg3.jpg
1.png0.png5.png8.png7.png6.png