Duchovná činnosť

V Domove sociálnych služieb v Jabloni sa rešpektuje právo na slobodu vierovyznania. V obci Jabloň sa nachádza rímskokatolícky kostol, zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Prijímatelia sociálnej služby sa môžu zúčastňovať bohoslužieb, pristupovať ku sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.

Sviatosť zmierenia a sväté prijímanie sa poskytuje v priestoroch DSS, niektorí PSS sa aktívne zúčastňujú bohoslužieb priamo v kostole.

18763344_1489363117761108_875550523_n.jpgIMG_20170412_102607.jpg20161028_100138.jpg20170603_142533.jpg3.jpg20170603_161049.jpg20161028_101947.jpg2.jpg

1.png0.png5.png8.png8.png1.png