„Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.“

Antoine de Saint-Exupéry

„Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné.“

Matka Tereza

„Pravým znamením civilizácie nie je ekonomický blahobyt ani technická vyspelosť, ale privilegovaný
priestor, ktorý venuje tým posledným, trpiacim a bezmocným ľuďom.“

Ján Pavol II.

Slider
Buďme zodpovední a nosme rúška!

O DSS v Jabloni

Domov sociálnych služieb v Jabloni je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje svoje služby v obci Jabloň v zmysle zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb je poskytovaná starostlivosť pre prijímateľov formou celoročného pobytu. Kapacita zariadenia je 65 prijímateľov. Poskytuje komplexné sociálne služby dospelým mužom a ženám.

Ide o prijímateľov so zdravotným, duševným, mentálnym postihnutím, poruchami správania alebo s kombináciou postihnutí.

0.png1.png7.png5.png0.png5.png