Spomienka za zosnulých

Nastáva čas, kedy prichádzame na cintoríny, aby sme zapálením sviečok či kahancov a položením
kytíc a vencov k hrobom spomínali na svojich zosnulých. Spomienkou na nich im vzdávame úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci žiť naďalej.🙏
6.jpg1.jpg2.jpg5.jpg4.jpg3.jpg
0.png9.png6.png0.png4.png7.png