Kontaktné údaje

PRACOVNÁ DOBA:
Pondelok – Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 13:00
Sobota – Nedeľa nestránkové dni

ADRESA:

Domov sociálnych služieb v Jabloni
Jabloň 78
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00695441
DIČ: 2021213722
Číslo účtu: SK66 8180 0000 0070 0051 4986

TELEFÓN
057/77 97 147

RIADITEĽ
Mgr. Ing. Marek Sirka
e-mail: riaditel@dss-jablon.psk.sk
Tel. kont.: 0911 453 215

ÚSEK OPATROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
e-mail: sekretariat@dss-jablon.psk.sk
Mobil: 0911 834 994

ÚSEK SOCIÁLNEJ PRÁCE
e-mail: sekretariat@dss-jablon.psk.sk
Mobil: 0911 834 967

ÚSEK EKONOMIKY A VNÚTORNEJ PREVÁDZKY

e-mail: ekonom@dss-jablon.psk.sk
Mobil: 0903 855 109

ÚSEK STRAVOVANIA
e-mail: sekretariat@dss-jablon.psk.sk
Mobil: 0911 031 270

ZODPOVEDNÁ OSOBA (ochrana osobných údajov)
e-mail: zodpovednaosoba.dss@gmail.com

 

1.png0.png5.png8.png8.png1.png