Domov sociálnych služieb v Jabloni

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov organizácie

Domov sociálnych služieb v Jabloni

Sídlo organizácie

Jabloň 78, 067 13  Rokytov pri Humennom

Štatutárny zástupca

Mgr. Ing. Marek Sirka - riaditeľ

Kontaktná adresa

Jabloň 78, 067 13  Rokytov pri Humennom

IČO

00695441

DIČ

2021213722

Celková kapacita ZSS

65 

Telefón

057/779 71 47     DSS v Jabloni

0911 453 215       riaditeľ

E-mail

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www

www.dssvjabloni.sk

Názov zriaďovateľa

Prešovský samosprávny kraj

Kontaktná adresa zriaďovateľa

Námestie mieru 2, 080 01  Prešov

 
uvodna fotka
Domov sociálnych služieb v Jabloni je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje svoje služby v obci Jabloň v zmysle zákona o sociálnych službách.
V domove sociálnych služieb je poskytovaná starostlivosť pre prijímateľov formou celoročného pobytu. Kapacita zariadenia je 65 prijímateľov. Poskytuje komplexné sociálne služby dospelým mužom a ženám.
Ide o prijímateľov so zdravotným, duševným, mentálnym postihnutím, poruchami správania alebo s kombináciou postihnutí.

Sociálna starostlivosť venovaná tejto skupine prijímateľov je zameraná na ich formovanie, rozvíjanie ich samostatnosti formou individuálneho prístupu, tak aby bola zohľadnená ich osobnosť, fyzické a záujmové špecifiká. Napomáha prekonávať nepriazne osudu v ich živote, rozvíjať a formovať ich ľudský potenciál. O plnenie tohto cieľa sa v zariadení stará tím 9 zamestnancov úseku sociálnej práce a ergoterapeutov.
Priamy kontakt s prijímateľmi pri poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti vykonáva 15 opatrovateliek. Zariadenie poskytuje rehabilitačné služby internými zamestnancami.

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom strediskového ošetrujúceho lekára. Zariadenie 1 x mesačne navštevujú odborní lekári z odboru psychiatrie a neurológie. Iné odborné vyšetrenia sú zabezpečované v špecifických zdravotníckych zariadeniach.
1.png0.png2.png5.png6.png9.png