Púť do Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči

September sa nám tradičné spája s púťou do Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.
Tentokrát sme ju navštívili vo väčšom počte. Púť a svätá omša nás duchovne posilnili, boli miestom stretnutia s našimi priateľmi a rodinou. Po skončení púte sme navštívili biskupskú záhradu na Spišskej Kapitule. Samozrejme nesmel chýbať chutný obed na Spišskom salaši, káva a zmrzlina.🙏🙂
6.jpg1.jpg8.jpg11.jpg10.jpg9.jpg7.jpg13.jpg14.jpg4.jpg3.jpg2.jpg5.jpg12.jpg
1.png0.png5.png8.png7.png8.png