Voľné miesto v Domove sociálnych služieb v Jabloni


 Druh sociálnej služby:    §12 ods.1) písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. 
 Forma sociálnej služby:     pobytová celoročná
 Počet miest:    65
 Súčasná obsadenosť:   64
 

 

V našom zariadení máme 1 voľné ženské  miesto

1.png0.png0.png2.png5.png9.png