Voľné miesto v Domove sociálnych služieb v Jabloni


 Druh sociálnej služby:    §12 ods.1) písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. 
 Forma sociálnej služby:     pobytová celoročná
 Počet miest:    65
 Súčasná obsadenosť:   63
 

 

V našom zariadení máme 2 voľné miesta - muži.

0.png0.png6.png1.png0.png1.png