Voľné miesto v Domove sociálnych služieb v Jabloni


 Druh sociálnej služby:    §12 ods.1) písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. 
 Forma sociálnej služby:     pobytová celoročná
 Počet miest:    65
 Súčasná obsadenosť:   65
 

 

Momentálne nemáme voľné miesto v našom zariadení.

0.png0.png4.png0.png9.png2.png