"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

Neopísateľná radosť a vďačnosť zavládli v našom domove sociálnych služieb vďaka projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“
Otváranie každej krabice bola cesta plná prekvapenia. Vidieť úsmevy na tvárach prijímateľov, keď objavili darčeky, bolo nádherné a dojímavé zároveň. Tieto darčeky nie sú len predmetmi, ktoré prichádzajú do rúk našich prijímateľov, ale sú aj symbolom nádeje a pokoja pre tých, ktorí potrebujú trocha viac lásky a starostlivosti. Prajeme všetkým, ktorí naplnili svoje krabičky láskou, aby táto dobrota navždy zostala v ich srdciach.
Ďakujeme Koľko lásky o. z. a koordinátorke Janka Ulipová Rídziková za nesmierne dôležitú pomoc pri zabezpečovaní tejto krásnej akcie.🙏🥰
7.jpg9.jpg21.jpg28.jpg13.jpg14.jpg8.jpg1.jpg6.jpg15.jpg12.jpg20.jpg11.jpg18.jpg23.jpg24.jpg5.jpg2.jpg22.jpg19.jpg10.jpg3.jpg4.jpg33.jpg
1.png0.png0.png2.png5.png8.png