"Dobrý festival"

V rámci akcie "Dobrý festival" sme horúce piatkové popoludnie strávili peknými aktivitami
(maľovanie voskom, športové hry, maľovanie na tvár, zumba) Večer nás potešil svojím vystúpením Štefan Štec.
12.jpg1.jpg6.jpg8.jpg9.jpg7.jpg3.jpg4.jpg10.jpg11.jpg5.jpg2.jpg
1.png0.png8.png4.png3.png6.png