Uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19

V rámci uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením Covid-19 sme prijali opatrenia, ktoré súvisia s umožnením návštev našich prijímateľov sociálnej služby.

Návštevy v našom zariadení sú povolené od 8.6.2020.
Návštevu je potrebné vopred (najmenej 24 hodín pred návštevou) telefonicky dohodnúť na telefónnych číslach 057/7797147, 0911 031 270 u Mgr. Márie Bazárovej – kontaktná osoba.
Svojich blízkych môžete navštíviť v pracovných dňoch od 8.30 do 11.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod. v dĺžke trvania maximálne 60 minút. Jedného prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby.
Návštevy budú prebiehať vo vyhradených a označených priestoroch v exteriéri (altánky) a v interiéri (návštevná miestnosť) DSS v Jabloni za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení:
  • Pri vstupe do DSS Vám bude odmeraná teplota, bude zabezpečená dezinfekcia, jednorazové rukavice, príp. rúško. V prípade zvýšenej telesnej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia Vám nebude umožnený vstup do areálu.
  • Povinnosťou každého návštevníka je vypísanie čestného vyhlásenia a dennej evidencie návštev .
  • Počas celého trvania návštevy ste povinní nosiť rúško.
  • Imobilných prijímateľov sociálnej služby môžete navštíviť v ich izbe za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.
  • Počas návštevy nie je možná konzumácia jedál a nápojov. Priniesť môžete iba hygienicky zabalené a trvanlivé potraviny, ktoré budeme musieť umiestniť do min. 48-hodinovej karantény. Podobne je to aj s donesením hygienických potrieb alebo oblečenia.
  • Ďalšie podmienky súvisiace s návštevou sú vyšpecifikované na našej internetovej stránke Za pochopenie ďakujeme. Sme radi, že sa po dlhej dobe opäť v zdraví stretneme.

Plán uvoľňovania opatrení
Plán uvoľňovania opatrení- 3 FÁZA

Plán návštev

Čestné prehlásenie

1.png0.png2.png5.png7.png2.png