KRÍZOVÝ PLÁN

S ohľadom na zložitú situáciu v súvislosti s koronavírusom Covid-19 máme prijaté opatrenia ustanovené verejnou vyhláškou a usmerneniami PSK, zamerané na ochranu prijímateľov sociálnej služby pred možnou nákazou a to dočasný zákaz návštev a voľného pohybu PSS mimo zariadenia.
Máme vypracovaný krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení

Máme prijaté záväzné postupy, preventívne zdravotné a hygienické opatrenia, ktoré aktualizujeme podľa potreby a zabezpečené ochranné prostriedky pre PSS aj zamestnancov. Kontaktná osoba zodpovedná za komunikáciu s médiami p. riaditeľ Mgr. Ing. Marek Sirka, 0911 453 215, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Sociálni pracovníci sú k dispozícii na telefónnom čísle 0911 031 270 v pracovných dňoch od 8.00 hod do 15.00 hod, v piatok do 13.00 hod, prípadne na emailovom kontakte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Komunikácia PSS s rodinnými príslušníkmi, príbuznými a priateľmi je zabezpečená prostredníctvom telefónnej linky 057/77 97 147, na ktorej môžete kontaktovať vašich príbuzných každý deň v týždni od 8.00 hod do 20.00 hod. Na facebookovom profile DSS v Jabloni nájdete aktuálne informácie o aktivitách, ktoré realizujeme s PSS individuálnou formou.

Príloha   1 Terminológia
Príloha   2 Postup pre krízový tím (zotrvanie v službe v krízovom režime)

Príloha   3 Čestné prehlásenie zamestnanca

Príloha   4 Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyššie územné celky a obce pri realizácii dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby

Príloha   5 Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia Koronavírusu

Príloha   6 Záznam z výkonov preventívnych opatrení k zabráneniu šírenia koronavírusu

Príloha   7 Postup k dočasnému opusteniu zariadenia klientov v sprievode zamestnanca (z dôvodu návštevy zdravotníckeho zariadenia)

Príloha   8 Monitoring zdravotného stavu osôb vstupujúcich do DSS

Príloha   9 Súhlas zamestnanca so zotrvaním v krízovej službe

Príloha 10 Informačný leták pre krízový tím

Príloha 11a Sledovanie príznakov u klienta so suspektným a potvrdením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19...)

Príloha 11b Sledovanie príznakov u klienta so suspektným a potvrdením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19...)

Príloha 12 Interný dokument – Záznam o vykonaných a nevykonaných činnostiach

Príloha 13 Postup prijímania a testovania klientov do zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (ZSSO)

Príloha 14 Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID-19

Príloha 15 Aktualizované usmernenie pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným COVID-19

1.png0.png2.png5.png7.png3.png