Modlitby

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou k vášmu hrobu kvety položíme a pri plamienku sviečky sa vrúcne pomodlíme.
Aj my spomíname na našich drahých zosnulých. 🙏
1.jpg2.jpg
0.png7.png8.png5.png9.png1.png