Modlitby

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou k vášmu hrobu kvety položíme a pri plamienku sviečky sa vrúcne pomodlíme.
Aj my spomíname na našich drahých zosnulých. 🙏
1.jpg2.jpg
1.png0.png0.png2.png6.png4.png