Prvé vydanie "Jablonoviniek"

Prvé vydanie našich „Jablonoviniek“ je už v obehu.
Aj takto sa snažíme našim prijímateľom, ich rodine a širokej verejnosti sprostredkovať čo najviac informácii o zariadení, bežnom živote prijímateľov, ich aktivitách, ale aj o našich cieľoch do budúcnosti.
1.jpg
0.png8.png6.png7.png5.png5.png