Komunálne voľby

Počas víkendu občania Slovenskej republiky v demokratických voľbách rozhodovali o tom, kto bude spravovať a riadiť život obyvateľov jednotlivých miest a obcí. Výnimkou neboli ani naši PSS, ktorí sú obyvateľmi obce Jabloň. Zvolenému pánovi starostovi aj členom obecného zastupiteľstva blahoželáme a prajeme štyri úspešné roky spravovania obce a pokračovanie v dobrej spolupráci s vedením DSS v Jabloni.

1.jpg

1.png0.png8.png4.png4.png0.png