Deň PSK

V rámci Dňa PSK sme otvorili svoje brány širokej verejnosti, pozvali zástupcov obce, rodinných príslušníkov našich PSS, zástupcov dodávateľských firiem, s ktorými úzko spolupracujeme, členov sociálnej komisie z radov poslancov PSK a mnoho iných. Program dňa bol spojený s prehliadkou zariadenia, prezentáciou a predajom výrobkov z našich tvorivých dielni a s kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili naši PSS. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie. Tešíme sa na ďalší ročník tejto milej akcie.

11.jpg16.jpg18.jpg3.jpg4.jpg5.jpg19.jpg2.jpg17.jpg10.jpg1.jpg6.jpg8.jpg13.jpg14.jpg15.jpg9.jpg12.jpg7.jpg20.jpg

1.png0.png2.png5.png7.png7.png