Klub priaznivcov pohybu a športu

Aktivity prispôsobujeme pohybovým možnostiam prijímateľov sociálnej služby a sú na báze dobrovoľnosti.

Šport prináša prijímateľom: uvoľnenie od napätia, schopnosť spolupracovať s inými, väčšiu samostatnosť, uspokojenie z úspechu, schopnosť prekonávať prekážky, napomáha nezávislému mysleniu, motivuje mať úspech aj  v iných oblastiach, buduje sebadôveru i v mimo športových oblastiach, sebadisciplínu, schopnosť prevziať iniciatívu v rôznych oblastiach, zmysel pre zodpovednosť, buduje charakter, pochopenie pre iných, pocit spolupatričnosti, zlepšuje komunikačné schopnosti, otvára nové možnosti, vytvára nové vzťahy a priateľstvá

06.jpg01.jpg02.jpg05.jpg04.jpg03.jpg

1.png0.png8.png4.png3.png9.png