Kulinársky klub

Cieľom aktivity  je rozvíjať seba obslužné činnosti, realizovať nácvik prác v domácnosti,  rozvíjať  manuálne zručnosti PSS . Umožňuje našim prijímateľom získať nové skúsenosti, osvojiť si varenie jednoduchých jedál, zvýšiť ich samostatnosť.


06.jpg01.jpg02.jpg05.jpg04.jpg03.jpg

1.png0.png5.png8.png7.png7.png