Klub priateľov hudby a spevu

Hudba predstavuje časť ľudskej prirodzenosti – otvára brány do sveta citov. Je tak rôznorodá a zároveň tak jednoduchá, že sa prihovára celej ľudskej bytosti.

Hudba výrazne ovplyvňuje citovú a psychickú oblasť človeka. Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, fantázia, muzikalita. Hudba dokáže zrelaxovať – ukľudniť, naučiť správne dýchať, či roztancovať.

Prijímatelia si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom, otvorí sa im svet hudby, riekaniek, rytmov, pesničiek aj pohybu či kreslenia. Naučia sa rozlišovať jednoduché nástroje, mať vzťah k hudbe, radosť s hry a zmysluplne využiť voľný čas.

Aktivity sú na báze dobrovoľnosti a záujmu prijímateľov sociálnej služby.

01.jpg03.jpg02.jpg

1.png0.png8.png4.png3.png6.png