Literárno – dramatický klub

Literárno – dramatický klub sa zameriava na rozvoj tvorivej aktivity PSS, kultivuje pohybovo – dramatický, hudobný, výtvarný a slovný prejav PSS.

Cieľom klubu ju pracovať s vlastným hlasom a telom, rozvíjať talent, pamäť pozornosť, komunikačné schopnosti, zlepšovať manuálne schopnosti (práca s rôznym materiálom, výroba rekvizít, kostýmov).

Aktivity literárno – dramatického klubu pozitívne vplývajú aj na zlepšenie a upevňovanie sociálnych vzťahov v skupine.

Umožňuje našim prijímateľom prezentovať ich talent na rôznych podujatiach v zariadení aj mimo zariadenia.

10.jpg08.jpg01.jpg06.jpg11.jpg16.jpg07.jpg09.jpg03.jpg04.jpg15.jpg12.jpg05.jpg02.jpg13.jpg14.jpg

1.png0.png5.png8.png8.png1.png