V rámci akcie "Dobrý festival" sme horúce piatkové popoludnie strávili peknými aktivitami
Letnú sezónu sme začali grilovačkou. Pochutili sme si na dobrotách, ktoré pre nás pripravili naši zamestnanci.
Dnes sme oslávili Deň matiek, potešili sme pekným vystúpením a milým darčekom naše "náhradné" mamy.
Je pekné, ak si aj v súčasnej modernej dobe pripomíname tradície našich predkov. Jednou z nich je aj stavanie mája, na ktorú sme sa veľmi tešili.
Prežívanie pôstneho obdobia - modlitba Krížovej cesty.
Pobyt v prírode sme spojili so zberom medvedieho cesnaku.
Naše výrobky sme predstavili na predajnej veľkonočnej výstave v CSS Vita Vitalis v Prešove.
Ďakujeme veľmi pekne Občianskemu združeniu „Milan Štefánik“ za milé pozvanie na benefičný koncert „Opri sa o mňa.“ Zacvičili sme si pri zumbe, páčilo sa nám maľovanie na drevo, plátno a maľovanie voskom. 
Fašiangy sme ukončili veselou zábavou pri hudbe a tanci. Potešila nás aj tombola a občerstvenie.
Ďakujeme CSS GARDEN Humenné za krásne stráveného Valentína. Na plese sme sa zabavili, poriadne sme si zatancovali, našli nových priateľov. Zaujal nás program a krásna výstavka výrobkov vašich PSS. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Prekrásne prežitie Vianočných sviatkov sme zavŕšili ohňostrojom pri ktorom sme si zaželali všetko najlepšie do Nového roka.


Veľké Ďakujem patrí Ministerstvu hospodárstva SR a všetkým zamestnancom, ktorí sa zapojili do projektu ANGEL TREE. Svojou štedrosťou prekvapili našich PSS, spríjemnili im vianočné chvíle, ale predovšetkým im umožnili zažiť pocit, že na nich myslia aj ľudia mimo zariadenia.


Predvianočnú atmosféru nám spríjemnilo divadlo PORTÁL so svojím predstavením Zbojnícka kráľovná. Prinieslo zo sebou dobrú náladu, smiech, kreativitu, ponaučenie. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie predstavenie.


Vianočná besiedka, svätá spoveď a posvätenie nového Betlehemu v DSS boli súčasťou trávenia adventných chvíľ a prípravou na blížiace sa vianočné sviatky s našimi PSS. Aj u nás už oficiálne panuje slávnostná atmosféra a očakávanie Božieho narodenia.


Urobili sme si výlet do Humenného, potešili sa pri stromčeku a urobili drobné nákupy na vianočných trhoch.


Biskup Mikuláš k nám prišiel aj tento rok a obdaril nás sladkosťami.


Počas víkendu občania Slovenskej republiky v demokratických voľbách rozhodovali o tom, kto bude spravovať a riadiť život obyvateľov jednotlivých miest a obcí. Výnimkou neboli ani naši PSS, ktorí sú obyvateľmi obce Jabloň. Zvolenému pánovi starostovi aj členom obecného zastupiteľstva blahoželáme a prajeme štyri úspešné roky spravovania obce a pokračovanie v dobrej spolupráci s vedením DSS v Jabloni.


V rámci Dňa PSK sme otvorili svoje brány širokej verejnosti, pozvali zástupcov obce, rodinných príslušníkov našich PSS, zástupcov dodávateľských firiem, s ktorými úzko spolupracujeme, členov sociálnej komisie z radov poslancov PSK a mnoho iných. Program dňa bol spojený s prehliadkou zariadenia, prezentáciou a predajom výrobkov z našich tvorivých dielni a s kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili naši PSS. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie. Tešíme sa na ďalší ročník tejto milej akcie.


Spoločne s obyvateľmi obce Jabloň, sme v sobotu 18.8.2018 oslávili Deň obce Jabloň. Ďakujeme obecnému úradu za výbornú organizáciu slávnosti a tiež za to, že sme mohli tiež svojou troškou prispieť do balíčka s kultúrnym programom.


V rámci skvalitnenia poskytovania sociálnych služieb pre PSS, ktorí potrebujú vzhľadom na ich zdravotný stav vysokú mieru podpory sme zriadili v ubytovacej časti " Snoezelen miestnosť". Tu budú mať PSS možnosť vnímať a zažívať úplne nové originálne podnety zamerané na stimuláciu zraku, sluchu, dotyku, zmeny polohy a pod.
1.png0.png0.png2.png5.png8.png