Veľké Ďakujem patrí Ministerstvu hospodárstva SR a všetkým zamestnancom, ktorí sa zapojili do projektu ANGEL TREE. Svojou štedrosťou prekvapili našich PSS, spríjemnili im vianočné chvíle, ale predovšetkým im umožnili zažiť pocit, že na nich myslia aj ľudia mimo zariadenia.


Predvianočnú atmosféru nám spríjemnilo divadlo PORTÁL so svojím predstavením Zbojnícka kráľovná. Prinieslo zo sebou dobrú náladu, smiech, kreativitu, ponaučenie. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie predstavenie.


Vianočná besiedka, svätá spoveď a posvätenie nového Betlehemu v DSS boli súčasťou trávenia adventných chvíľ a prípravou na blížiace sa vianočné sviatky s našimi PSS. Aj u nás už oficiálne panuje slávnostná atmosféra a očakávanie Božieho narodenia.


Urobili sme si výlet do Humenného, potešili sa pri stromčeku a urobili drobné nákupy na vianočných trhoch.


Biskup Mikuláš k nám prišiel aj tento rok a obdaril nás sladkosťami.


Počas víkendu občania Slovenskej republiky v demokratických voľbách rozhodovali o tom, kto bude spravovať a riadiť život obyvateľov jednotlivých miest a obcí. Výnimkou neboli ani naši PSS, ktorí sú obyvateľmi obce Jabloň. Zvolenému pánovi starostovi aj členom obecného zastupiteľstva blahoželáme a prajeme štyri úspešné roky spravovania obce a pokračovanie v dobrej spolupráci s vedením DSS v Jabloni.


V rámci Dňa PSK sme otvorili svoje brány širokej verejnosti, pozvali zástupcov obce, rodinných príslušníkov našich PSS, zástupcov dodávateľských firiem, s ktorými úzko spolupracujeme, členov sociálnej komisie z radov poslancov PSK a mnoho iných. Program dňa bol spojený s prehliadkou zariadenia, prezentáciou a predajom výrobkov z našich tvorivých dielni a s kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili naši PSS. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie. Tešíme sa na ďalší ročník tejto milej akcie.


Spoločne s obyvateľmi obce Jabloň, sme v sobotu 18.8.2018 oslávili Deň obce Jabloň. Ďakujeme obecnému úradu za výbornú organizáciu slávnosti a tiež za to, že sme mohli tiež svojou troškou prispieť do balíčka s kultúrnym programom.


V rámci skvalitnenia poskytovania sociálnych služieb pre PSS, ktorí potrebujú vzhľadom na ich zdravotný stav vysokú mieru podpory sme zriadili v ubytovacej časti " Snoezelen miestnosť". Tu budú mať PSS možnosť vnímať a zažívať úplne nové originálne podnety zamerané na stimuláciu zraku, sluchu, dotyku, zmeny polohy a pod.
0.png8.png6.png7.png5.png3.png